Kursa Zindanê ya Almanya, Çawa Çawa Pêwîstina Elmanyayê ava bike