Demjimêrên Elmanî (ji bo mirina), Maçê Elmanyayê dibêjin, Wie spät ist es?